ค่ายบูรณาการงานปลุกเสก”พระ”แท้ๆของพุทธ ครั้งที่ 36 และงานตลาดอาริยะปีใหม่ 2555

ที่ สส.ธ. 28 /2555 โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก
95 หมู่ 10 ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190

วันที่ 17 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญคุรุและนักเรียนทุกพุทธสถานร่วมงานเข้าค่ายปลุกเสก “พระ” แท้ๆ ของพุทธ ครั้งที่ 36 ปี 2555 และงานตลาดอาริยะปีใหม่ 2555 ที่ราชธานีอโศก

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสัมมาสิกขา

ด้วยโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ได้จัดทำกำหนดการเข้าค่ายปลุกเสก “พระ” แท้ๆ ของพุทธ ครั้งที่ 36 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้ นักเรียนสัมมาสิกขาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าพื้นที่ในวันที่ 25 มีนาคม 2555 เพื่อร่วมกิจกรรม “ค่ายปลุกเสก “พระ” แท้ๆ ของพุทธครั้งที่ 36 ” ในวันที่ 25 -30 มีนาคม 2555
และค่ายเตรียมงานปีใหม่ตลาดอาริยะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 โดยเข้าพื้นที่ในวันที่ 7 เมษายน 2555
อนึ่งในงานนี้ ทางโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก มุ่งหวังให้คุรุที่มาดูแลนักเรียนได้มีกิจกรรมที่เป็นการพัฒนาคุรุเอง ได้นิมนต์สมณะ-สิกขมาตุร่วมกิจกรรมในการเข้าค่ายครั้งนี้ จึงขอเชิญส่งคุรุมาร่วมกิจกรรมบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานครั้งนี้ ทางฝ่ายประสานงานจึงแจ้งมาเพื่อทางโรงเรียนของท่านจะได้เตรียมความพร้อมในการเดินทาง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดีเช่นเคย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอุดม ศรีเชียงสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก

ฝ่ายประสาน ขวัญหินแก้ว (ติ๊ก)
โทร. 086-8798134 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

  • จำนวนการคลิกสุงสุด

    • ไม่มี
%d bloggers like this: