ถาม-ตอบ การสมัครเข้าเรียนชั้นม.1 โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก

1. ถาม – เริ่มรับสมัครเมื่อไหร่?

ตอบ – เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 เมษายน 2555

2. ถาม – หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าเรียน?

ตอบ – ในการสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้น ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

 1. ใบสมัครของโรงเรียน โดยมาขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ โดยคลิกที่ ดาวน์โหลดใบสมัคร
 2. วุฒิการศึกษาที่ทางโรงเรียนออกให้ (ปพ.1 ปพ.4 ปพ.6 ปพ.7 ปพ.9)
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเข้าเรียน
 4. สำเนาสูติบัตร
 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัคร(ถ้ามี)
 6. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
 7. สำเนาบัตรประชาชนบิดา
 8. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
 9. สำเนาบัตรประชาชนมารดา
 10. หลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)

3. ถาม – ส่งใบสมัครที่ไหน?

ตอบ – ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี หรือในช่วงงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ ที่พุทธสถานศาลีอโศก อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ (รอข้อมูลยืนยัน)

4. ถาม – เกี่ยวกับกิจกรรมประเมินผลก่อนเข้าเรียน?

ตอบ – ผู้ที่จะสมัครเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกทุกคน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายดูตัวของทาง โรงเรียน 3 ค่าย การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

 1. เข้าค่ายครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2555
 2. สอบข้อเขียน วันที่ 7 เมษายน 2555
 3. สอบสัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง วันที่ 8 – 9 เมษายน 2555
 4. เข้าค่ายครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2555
 5. เข้าค่ายครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 22 เมษายน 2555

5. ถาม – ประกาศผลการรับสมัครเมื่อไหร่?

ตอบ – ภายหลังจากที่ผู้สมัครเข้าค่ายดูตัวทั้ง 3 ครั้ง ตลอดจนการสอบข้อเขียน และสอบสมัครเสร็จแล้วนั้น ทางโรงเรียนจะประกาศผลการรับสมัคร ในวันที่ 25 เมษายน 2555

6. ถาม – เริ่มเปิดเรียนในวันที่เท่าไหร่?

ตอบ – ภายหลังจากที่ผู้สมัครทราบผลการรับสมัครแล้ว ทางโรงเรียนจะเริ่มเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 • จำนวนการคลิกสุงสุด

  • ไม่มี
%d bloggers like this: