โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก


โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก ที่ตั้ง 95 หมู่ 10 ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ

จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในวัดและในชุมชน เป็นโรงเรียนประจำ

นักเรียนมีการแต่งตัวแบบพื้นบ้าน คือเสื้อม่อฮ่อมสีน้ำเงิน ผู้ชายใส่กางเกงขาก๊วย

ผู้หญิงใส่ผ้าถุง อีกทั้งนักเรียนยังต้องถือศีล5 ทานอาหารมังสวิรัติ และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นพี่น้อง

โดยมีครูหรืคุรุที่เป็นชาวชุมชนคอยดูแลควบคุม สั่งสอน และยังมีสมณะ สิกขมาตุ

ซึ่งเป็นนักบวช คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำอยู่เสมอ

โรงเรียนแห่งนี้มีปรัชญาการศึกษาคือ “ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา”  การให้น้ำหนักในการจัดการเรียนรู้คือ

ศีลเด่น 40 %  เป็นงาน 35%   ชาญวิชา 25%

ศีลเด่น คือเน้นศีลเป็นหลัก นักเรียนต้องมีการตรวจศีลทุกวันในสมุดบันทึกประจำวันทุกวัน

ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันต้องระลึกถึงศีลอยู่เสมอ

เป็นงาน คือการที่นักเรียนได้เข้าฐานงานเพื่อฝึกฝน

เก็บเกี่ยวความรู้จากการปฏิบัติจริง

ชาญวิชา คือการเรียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

และยังมีการเรียนแบบบูรณาการเข้ากับฐานงานอีกด้วย

 

โรงเรียน นี้ช่วยดูแลเด็กเล็กในชุมชน และเปิดสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

โดยจะมีชื่อ เรียกของแต่ละช่วงชั้นดังนี้

1.หิ่งห้อยริมมูล-ทารก-อนุบาล (ไม่ได้เปิดสอนอย่างเป็นทางการ)

2.สมุนพระราม-ประถมศึกษาปีที่1-6

3. สัมมาสิกขา-มัธยมศึกษาปีที่1-6

นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนในสัมมาสิกขาราชธานีอโศกในระดับประถมศึกษา ต้องมีผู้ปกครองมาอยู่ในชุมชนนี้ด้วย

ส่วนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะรับเข้ามาศึกษาในระดับชั้น ม.1 โดยมีการเข้าค่ายดูพฤติกรรมขั้นพื้น

เช่น ทานอาหารมังสวิรัติ ถือศีล5 ละอบายมุข ไม่เสพสิ่งเสพติด ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่

และการมาเรียนโรงเรียนนี้นักเรียนยังต้องเต็มใจในการมาเรียน ไม่ถูกบังคับ และต้องเข้าใจในวิถีชีวิตของโรงเรียนแห่งนี้ด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

  • จำนวนการคลิกสุงสุด

    • ไม่มี
%d bloggers like this: