สรุปผล-ค่ายเยาวชนผู้เสียสละ

 

ผลสะท้อนจากการเข้าค่าย

ประเมินผลโดยนักเรียน
 • กลุ่มนักเรียน     70%
 • ภาพรวมค่าย     70%

จุดเด่นของค่าย

 • เสียสละเพื่อส่วนรวม ฝึกความเป็นผู้นำ
 • เน้นการทำงานเป็นทีม
 • ได้ฟื้นฟูชุมชนหลังจากน้ำท่วมให้กลับสู่สภาพเดิม
ด้านองค์ความรู้
 • การเพาะถั่วงอก
 • การทำแปลงกสิกรรม
 • การทำน้ำยาเอนกประสงค์
 • สร้างกระบวนการคิด
 • การนำเสนอผลงาน
 • การจัดการความรู้(KM)

ด้านจิตภาพ

 • ได้รู้ว่างานที่เราไม่ชอบ ไม่สนใจก็ให้ความรู้และมีคุณค่า
 • ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน
 • กล้าแสดงออกมากขึ้น
 • ฝึกฝืนใจตนเอง
 • ได้รับฟังธรรมะที่มีประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ได้มิตรภาพในหมู่กลุ่ม
 • ได้เสียสละเพื่อชุมชน
 • ได้เห็นความมีน้ำใจต่อกัน มีความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น
 • ได้คิด พูด และแสดงออกมากขึ้น
 • มีภาวะความเป็นผู้นำมากขึ้น
 • ช่วยฝึกให้ลดกิเลส ฝืนใจ ลดอัตตามานะและใจเย็นมากขึ้น
ความรู้สึก
 • ช่วงแรกๆไม่ค่อยยินดีในการเข้าค่ายสักเท่าไหร่ พอต่อมาก็รู้สึกดีขึ้น เริ่มปรับเปลี่ยนจิตใจ ความคิดที่มีอคติไปในทางที่ดีขึ้น
 • ประทับใจทุกๆคนที่มีความเพียรพยายามที่จะพัฒนาตนเองไปในทางที่เจริญตามสโลแกนค่าย
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 • จำนวนการคลิกสุงสุด

  • ไม่มี
%d bloggers like this: